Versjon

Musculus Sceletium

InformaMedica versjon Musculus Sceletium presenterer 113 vanlige muskel- og skjelettlidelser med over 550 illustrasjoner og 95 videoer for diagnostisering. InformaMedica lastes ned fra nettet med utførlig installasjonsveiledning. Programmet er uten kobling til personopplysninger i pasientadministrative systemer.

Se en demonstrasjonsfilm som viser hvilket fantastisk verktøy InformaMedica kan være i din kliniske hverdag.
Produktet

1. Illustrasjoner for pasienten

Under Pasientillustrasjoner finner du illustrasjoner, foto og animasjoner som viser normalanatomien og de patologiske forandringer i vevet som er årsak til plagene. Aktuelle undersøkelser (røntgen og MR) blir illustrert som eksempler på hva de kan gi oss av supplerende opplysninger. Du kan også informere pasienten om effekten av ønsket behandling enten det er medikamentell behandling, fysioterapi/kiropraktikk eller kirurgi.

2. Se angitte plager og kliniske funn

Under Diagnostikk finner du tekst og videosekvenser som angir plager og aktuelle kliniske undersøkelser og funn slik de oftest fremkommer ved de 113 muskel-skjelettilstander som presenteres i dette programmet. Denne delen av programmet er beregnet på behandleren som et hjelpemiddel for å komme frem til rett diagnose.

3. Finn behandlingssteder

Under Behandlingssteder kan du finne de aktuelle fysikalske institutter, manuellterapiklinikker, kiropraktorklinikker, treningssentre, idrettslag og ortopediske foretninger i vedkommendes hjemdistrikt som kan tilby den behandlingen/hjelpemiddelet du ønsker å gi pasienten.

Priser

Priser per lisens/behandler inkl. mva.

Lisens
kr 2950

Oppgraderingsavtale per år
kr 1490

Bestill nå!
Kan jeg se programmet?
Vi har laget en demonstrasjonsfilm som viser programmet i bruk. Du kan også bli oppringt av en av våre medarbeidere som kan demonstrere programmet direkte på din skjerm via internett.

Systemkrav
Windows XP (Service Pack 3) eller nyere.
Støtter også Windows 10.
500 MB ledig harddiskplass.
Minimum 512 MB RAM.
Skjermoppløsning på 1024 x 768 eller høyere.
Hvilke diagnoser?
I denne versjonen presenteres diagnostikk, pasientillustrasjoner og behandling av de 113 vanligste skader og belastningslidelser i muskel- og skjellettsystemet.

Mobil og nettbrett
InformaMedica finnes også i en versjon for mobil og nettbrett.
Se www.im-app.no