InformaMedica Logo

For lettfattelig visuell medisinsk informasjon som er grunnlaget for all god behandling fra behandler til pasient og for pasientens egenbehandling ved Muskel- og skjelettlidelser og Stressbelastninger

StresStop Logo

StresStop hjelper deg å finne dine daglige belastninger og gleder

StresStop1.PNG StresStop2.PNG

Vi er alle underveis her i livet. Og på den «reisen» har vi alle våre problemer og forpliktelser, små eller store, som hefter ved oss, kanskje som stressbelastninger. Og i tillegg har vi kanskje også spesielle forventninger til oss selv og våre nærmeste, forventinger som vi ønsker innfridd, slik at «reisen» kan nå det ønskete mål, på kort og lang sikt. Stress er nå anført som verdens tredje største helseproblem.

StresStop er utviklet for å hjelpe oss selv til å bli bedre kjent med våre daglige belastninger og gleder. De har kanskje vært der i lengre tid, men de kan være vanskelige å registrere. Til slutt kan alt toppe seg og man føler at «man møter veggen». Nå skal vi selv fylle vår egen kjerre med belastende faktorer, og hjelpe til å dytte den framover med hjelpende faktorer.

Og du kan gjøre mye selv med dine stressbelastninger. I StresStop gir norsk psykiatrisk ekspertise deg velutprøvde gode praktiske råd om hva du selv kan gjøre for å redusere din stressbelastning. Og tilsvarende råd om hva som er dårlige mestringsmåter for å prøve å komme ut av en stresset situasjon. Og føler du behov for mer profesjonell hjelp for å komme videre i din behandlingsprosess tar du kontakt med lege/psykolog/psykiater.


Pris privat: kr 99,- (kjøpes i appen)

Pris bedrift: Ta kontakt for avtale
StresStop Junior Logo

StresStop hjelper deg å finne dine daglige belastninger og gleder

StresStopJunior1.png StresStopJunior2.png

Vi er alle underveis her i livet. Og på den «reisen» har vi alle våre problemer og forpliktelser, små eller store, som hefter ved oss, kanskje som stressbelastninger. Og i tillegg har vi kanskje også spesielle forventninger til oss selv og våre nærmeste, forventinger som vi ønsker innfridd, slik at «reisen» kan nå det ønskete mål, på kort og lang sikt. Stress er nå anført som verdens tredje største helseproblem, og det gjelder også for ungdom der blant annet forventninger om å prestere, press for å være som de andre, mobbing og stadig mer tid på sosiale medier, nok kan gi betydelige stressbelastninger for noen og en hver.

StresStop er utviklet for å hjelpe oss selv til å bli bedre kjent med våre daglige belastninger og gleder. De har kanskje vært der i lengre tid, men de kan være vanskelige å registrere. Til slutt kan alt toppe seg og man føler at «man møter veggen». Nå skal vi selv fylle vår egen kjerre med belastende faktorer, og hjelpe til å dytte den framover med hjelpende faktorer. StresStop Junior er utviklet over samme lest som StresStop, men der de belastende faktorene som ungdom utsettes for nok i stor grad avviker fra belastende stressfaktorer hos voksne. Det samme gjelder for hjelpende faktorer.

Men også ungdom kan gjøre mye selv med stressbelastninger. I StresStop gir norsk psykiatrisk ekspertise deg velutprøvde gode praktiske råd om hva du selv kan gjøre for å redusere din stressbelastning. Og tilsvarende råd om hva som er dårlige mestringsmåter for å prøve å komme ut av en stresset situasjon. Og føler du behov for mer profesjonell hjelp for å komme videre i din behandlingsprosess tar du kontakt med lege/psykolog/psykiater.


Pris privat: kr 99,- (kjøpes i appen)

Pris bedrift/skole: Ta kontakt for avtale

«For medisinsk informasjon i samhandlingen mellom pasient og behandler.»

Medisinsk informasjon til pasienter om hva som feiler dem er ikke bare viktig, men også lovpålagt i henhold til Pasientrettighetsloven av 1999. Pasienten skal få innsikt i egen helsetilstand og behandler må sikre seg at pasienten har forstått betydningen av opplysningene.

InformaMedica gir deg et visuelt verktøy i dialogen med pasienten, gjennom lettfattelige medisinske illustrasjoner, foto, filmer og animasjoner. Målet er en felles forståelse av årsaken til og behandlingen av en tilstand, og bedre samhandling mellom behandler og pasient.


Les mer om vårt produkt >
illustrasjon

Medisinske illustrasjoner av høy kvalitet

Vi samarbeider med sertifisert medisinsk illustratør Kari C. Toverud for å gi deg som behandler og pasienten gode bilder av anatomi, tilstand, undersøkelser og behandling.

presentasjon

Tydelige presentasjoner på skjerm i konsultasjonen

Programvaren til InformaMedica er designet for å være lett å bruke i en travel hverdag. Med få klikk har du en presentasjon på skjerm klar, skreddersydd til hver pasient.

utskriftseksempel

Gode utskrifter for pasienten å ta med hjem

Våre utskrifter gjør det enklere for pasienten å huske hva som ble sagt. Med få tastetrykk kan du gi hver pasient en illustrert beskrivelse av deres diagnose, på papir eller via e-post.

Laster...

Kontakt oss

for nærmere informasjon /presentasjon

Telefon

95 90 31 30

Postadresse

InformaMedica AS
Gulleråsveien 53
0779 Oslo

Besøksadresse

InformaMedica AS
Gulleråsveien 53
0779 Oslo

E-postadresse

post@informamedica.no

Hvem er InformaMedica?


Konseptet har fremkommet ut i fra ønsket om å gi pasienter en lettere forståelse av årsaken til dere helsetilstand, og behovet for behandling. En visuell fremstilling gjør denne informasjonen lettere tilgjengelig.
IM-App

InformaMedica finnes også i en versjon for mobil og nettbrett. Se im-app.no for informasjon om dette.

Redaksjon og referansegruppe


Håkon Lie
dr.med., idéinnehaver og spesialist i fysikalsk medisin/rehabilitering og nevrologi

Lars Engebretsen
faglig medarbeider, professor i ortopedi ved Oslo Universitetssykehus og forskningssjef ved Olympiatoppen

Hans Petter Faugli
manuellterapeut - Leder for læregruppen i MTT

Kari C. Toverud
Internasjonalt anerkjent medisinsk illustratør. Den eneste sertifiserte illustratøren i Europa.

Lavrans Løvlie
Servicedesign-ekspert og direktør i designfirmaet LiveWork.

Medarbeidere


Medisinske illustrasjoner:
Kari C. Toverud CMI

Video:
NIH-media

Animasjoner:
3-D science, Zygote Media Group

Programdesign:
LiveWork Nordic AS

Programmering:
Henrik Stensby, Programvareforlaget og Johannes Sjøkvist, Konsept-IT

Prosjektledelse:
InformaMedica AS, dr.med Håkon Lie